Priprema dece za polazak u školu

PRIPREMA DECE ZA POLAZAK U ŠKOLU
Pre svega, priprema deteta za polazak u školu je proces koji se odvija tokom čitavog predškolskog perioda u okviru podsticanja opšteg razvoja deteta. Sama priprema za školu nije odvojen segment na dete, već podrazumeva sveobuhvatan pristup od poučavanja do neposredne pripreme za čitanje, pisanje, početnih matematičkih operacija.
Ovakva priprema omogućava raznovrsne prilike za susret deteta sa dobro probranim uzorkom podsticaja iz fizičkog i socijalnog okruženja, za slobodno isprobavanje svojih mogućnosti i aktivno upoznavanje sveta oko sebe.
Predškolsko vaspitanje danas, uz brze društvene promene, ekonomsku globalizaciju pa i neminovnu krizu, informatičku prevlast – svoju pažnju usmerava na kvalitet učenja a to je izgradnja ličnosti u celini!
Cilj je svakako i dečije ovladavnje i osposobljavanje sposobnostima komunikacijskog, ekspresivnog, logičkog i operativnog tipa, kao i uravnoteženo sazrevanje i organizacija kognitivnih, osećajnih i moralnih komponenti ličnosti.
Vaspitanje treba da bude sposobno da dovede dete do određenog stepena zrelosti, do želje za saradnjom, zalaganje i poštovanje etičkih načela. To bi trebalo biti vaspitanje za odgovoran i društveni život!
Mi u našem vrtiću se zalažemo za unapređivanje celokupnog formiranja ličnosti dece. Želimo da vaspitavamo slobodne, odgovorne osobe koje će aktivno sarađivati u životu lokalne, nacionalne i internacionalne zajednice.
Temeljnu vrednost predstavlja ljubav, kao izraz bića koje je sposobno da gradi takve odnose.