Stručni saradnici

Dr pedijatar Slavica Veselinović – radi dva puta nedeljno – utorkom i četvrtkom – u maloj ambulanti vrtića. Obavlja sistematske preglede dece, dijagnostiku, vodi kartoteku dece .
Nutricionista Vojka Arsić – izrađuje normative novih jela sa ciljem podizanja kvaliteta ishrane; širi kulturu ishrane kao sastavnog dela naše kulture i prati savremena saznanja u oblasti ishrane i ista primenjuje u praksi.
Psiholog Jasminka Šuljagić – klinički psiholog, psihoanalitičar „Beogradskog psihoanalitičkog društva“
Defektolog Maja Asanović – logoped, koja u zavisnosti od potrebe dolazi u vrtić i radi sa decom u prostorijama vrtića.
Najčešći gosti našeg vrtića su pozorišta… Bajkamela, Pinokio, Vrabac, Pan teatar, Maximus art…