Leptirići

Dobro došli u grupu „Leptirići“

Veliki smo, jer 4 do 5 godina već imamo.
I u ovoj sobi najviše boravimo.
Pravu binu posedujenmo, kao da se u pozorištu nalazimo.
Učimo da pevamo, plešemo i glumimo
uz muziku vežbamo!
Bon ton ne zaboravljamo,
jer se tako obrazujemo.
Crtamo, bojimo stvaramo
na panoe i hodnike sve što napravimo
vrlo rado izlažemo.
Životinje u dvorištu nikada ne zaboravljamo,
da pozdravimo, obiđemo i nahranimo.
U proleće baštu sadimo,
na jesen plodove beremo
po neki kompot skuvamo.
Lepo vreme zajedno provodimo
i sve to na francuskom jeziku, naravno!
JOLIS PAPILLONS
DE BELLES COULEURS
JOLIS PAPILLONS
VOLENT DE FLEUR EN FLEUR,
ILS SE REGARDENT
ILS SE SOURIENT.

640false thumbnails under 500true false 800http://www.vrticfantasy.rs/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-white
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random false 60 bottom 30
  Slide4