Ciljevi

Pomoći i obogatiti kognitivni razvoj nudeći jedan drugi instrument organizacije saznanja; detetu omogućiti komunikaciju sa drugima preko jezika, različitog od maternjeg uputiti dete preko stranog jezika u razumevanju za druge kulture i drugi narod.

Istaći značaj i korist izučavanja stranog jezika jer u predškolskom periodu dete:

  • pokazuje prirodan interes za sve što je novo
  • ima dobar sluh i bolju sposobnost imitacije
  • ima manje lingvističko znanje pa prema tome i manji strah od greške i neuspeha postaje svesno „lingvističkog fenomena“, prelazi preko socijalno – prostornih poteškoća i preko različitih socijalno – kulturnih sredina
Želimo ponuditi prikladan metodološko – didaktički pristup koji će morati imati u vidu psihologiju dečijeg učenja.

Ove teorijske predpostavke kreću od kriterijuma utemeljenih na primarnim potrebama deteta. Da bi raslo i učilo mora efektivno i emotivno da učestvuje u radu, mora biti svesno svoje fizičke sposobnosti, mora da zna da koristi materijale i predmete, mora da proživljava iskustva koja će ga otvoriti prema drugome.
Dete uči preko konkretnih životnih iskustava: igre, šta je radilo kod kuće, preko porodice, škole, prijatelja, životinjaa, biljaka, preko vremena (u smislu kakvo je vreme danas?), razlike selo – grad, na ulici, kako se hranimo i šta jedemo, preko godišnjih doba, odeće, praznika, delova tela, odmora (letnji, zimski, vikendi…) i socijalizacije.